Orcia

måndag 8 april 2024 11:45-13:10, Lindesbergs Stadshotell, Kungsgatan 24, 71130 Lindesberg, Sverige

Alfred Nobels första företag
Orica Sweden AB grundades 1864 av Alfred Nobel. Då under namnet Nitroglycerin Aktiebolag, och var världens första tillverkare av nitroglycerin i kommersiella kvantiteter. Sedan 2006 ingår företaget i den australiensiska koncernen Orica.
Världsledande
Orica är en av världens ledande leverantörer av gruv- och infrastrukturlösningar. Företaget har som mål att på ett hållbart sätt mobilisera jordens resurser genom produktion och leverans av sprängämnen, tändmedelsprodukter, gruvkemikalier och geoteknisk övervakning samt banbrytande digitala lösningar och omfattande utbud av tjänster.
Vårt hållbarhetstänkande
Orica har en viktig roll att spela för att skydda miljön och hantera klimatförändringar genom att minimera vårt miljöavtryck och leverera kommersiellt fördelaktiga lösningar för våra kunder som hjälper dem att uppnå sina hållbarhetsmål.
Framtiden.
Orica är engagerad i att driva en säker och ansvarsfull verksamhet, att bidra positivt till samhället och minska företagets miljöpåverkan. Orica har satt en ambition att uppnå nollutsläpp av växthusgaser (GHG) till 2050.