Lindesbergs Rotaryklubb


Var finns Rotary?

Rotary är ett globalt nätverk av över 1,2 miljoner handlingskraftiga människor i mer än 35 000 klubbar runtom i världen. 

Gemensamt för oss alla är att vi vill mötas, utvecklas och ständigt vidga våra vyer, samtidigt som vi vill göra goda insatser för samhället, både här hemma och längre bort. 

Känns det rätt och du vill du vara med att ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling och få nya vänner – då är Rotary något för dig!

Vad är Rotarys idé?

Rotary verkar för att höja den humanitära och etiska standarden i samhället, vilket vi menar utgör en förutsättning för fred i världen. Vi ser medlemmarnas personliga bekantskap med varandra som ett medel för detta. Rotarys  motto är på svenska ”osjälviskt tjänande” eller "omtanke utan baktanke"

Vad ger Rotary mig?

Jag är med i ett nätverk med de kontakterna inom de flesta affärsområdena. Jag får lyssna på föredrag i olika riktningar så gör mig allmänbildad i många områden.

När jag är ute och reser är jag välkommen att besöka alla klubbar i Sverige och hela världen.

Jag ger och jag får.

Bli med du också! 

Vill du veta mer  kontakta någon av oss i styrelsen:


2Q==

Rotary hjälper

Rotarys hjälpprojekt