Star for Life

söndag 7 februari 2021

Leif Ohlsson

Stöd till hjälporganisationen Star for Life – 10.000 kr Lindesbergs Rotaryklubb har bidragit med 10.000 kr i det viktiga arbete som Star for Life bedriver. Star for Life är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2005 och arbetar med utbildning för att stärka ungdomars självkänsla, hjälpa dem leva ett liv fritt från aids och visa dem att de kan påverka sin egen framtid. Skolprogrammet finns nu i mer än ett hundra skolor i södra Afrika.

Star for Lifes arbete utgår ifrån FN:s konvention om barns rättigheter samt FN:s milleniemål, som ytterst syftar till att skapa hållbara och rättvisa samhällen. Star for Life är en insamlingsstiftelse med 90-konto och är politiskt och religiöst oberoende. Sedan starten har 300 000 elever fått motivationshöjande träning och hälsoutbildning genom Star for Lifes arbete i Sydafrika och Namibia