Jonas Claesson hälso- och sjukvårdsdirektör i region Örebro

tisdag 8 mars 2022

Leif OhlssonJonas Claesson hälso- och sjukvårdsdirektör i region Örebro besökte Rotary Lindesberg , han informerade om Inriktningen av sjukvårdssystemet i regionen kommande 4-5 åren.


Jonas inledde med att säga att sjukvården nu är inne i en stark utveckling. Den sker ofta ryckvis. Han sa också att hälso- och sjukvården är extremt regelstyrt.
Den demografiska utvecklingen gör att vi blir många fler äldre och samtidigt allt färre i arbetsför ålder. Även om det skulle finnas pengar, så kommer det inte att finnas människor som kan ta hand om alla äldre.
Han pratade om att vi kan tala om systemskifte. Vi måste bli bättre på alla processer. Se helheten och inte i stuprörstänkande. Vi kommer att till större del få ta ansvar för vår egen hälsa och i viss utsträckning bli vår egen doktor. Demografin driver behov och finansieringsmöjligheter. Värderingar och teknik driver hur den utformas.

Primärvårdsreformen från november 2020 säger: Hälso- och sjukvården bör ställas om så att primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. Målet bör också vara att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås.

Målbilden för 2030 finns bl a skrivit att regionen ligger i framkant när det gäller att använda digitaliseringen och e-hälsans möjligheter. Där sägs också att fokus ligger på att effektivisera och förbättra patientmötet så att mer tid kan användas till att möta patienter.  Här sägs också att vården skall levereras snabbt och inom gällande garantier. Privata vårdgivare skall ses som ett naturligt komplement till regionens hälso- och sjukvård.

Varför ställer man om till nära vård? Färre ska försörja fler, digitaliseringen förändrar beteenden, förändrade behov och för en jämlik hälsa.
Framtiden kräver mer samarbete mellan alla som ingår i vårdkedjan och där individens behov är den gemensamma utgångspunkten och tillsammans arbetar man hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande.

Avslutningsvis garanterade han att Lindesbergs lasarett inte är nedläggningshotat. Tvärtom. Lindesbergs lasarett skall vara ett stöd till den nära vården och samtidigt ett högspecialiserat lasarett inom vissa områden, bl a vid knä- och höftoperationer.

Jonas avtackades med en stor och varm applåd.

Nästa vecka är ämnet IT-säkerhet. Välkomna då allesammans.

Noteringarna förda av
Anders Svensson