Årsmöte 2021

måndag 13 december 2021

Leif OhlssonLindesbergs rotaryklubb höll sitt stadgeenliga årsmöte på Stadshotellet i Lindesberg måndagen den 13 december.

Till årsmötesordförande valdes Sture Åtterås och som sekreterare Eva Boström.

Föregående styrelse beviljades ansvarsfrihet och till styrelse för verksamhetsåret 2022/2023 valdes följande:

President                                   Dan Johansson

Past president                          Dan Johansson

Vice president                          Leif Ohlsson

Sekreterare                               Eva Boström

Skattmästare                            Sture Åtterås

Inkommande president          Vakant

Klubbmästare                           Stig-Inge Wentzel

IT-ansvarig                                Lasse Nilsson

TRF-ansvarig                             Anders Svensson

Medlemsavgiften blir oförändrad

 även för nästkommande år.

Klubben ser fram mot ett nytt år och hoppas att pandemin inte skall sätta käppar i hjulen för Lindedagen 2022.