Rotary-klubbar i miljonprojekt till sjukhus i Lettland.

lördag 21 april 2018

andersEtt antal Rotaryklubbar i Sverige och utomlands har nu lyckats få ihop omkring 1,1 miljoner kronor i ett stort hjälpprojekt för ett sjukhus i Jekabpils i sydöstra Lettland - en stad med ca 24 000 invånare. Jekabpils Dome (kommun) är beläget på båda sidor av den mäktiga floden Daugava, 170 km sydost om Riga. Sjukhuset servar även en del omkringliggande kommuner.


Projektledare Inese Priedniece, Riga RC fäster Rotaryloggan på skänkt utrustning.

”Pengarna ska användas för att köpa modern teknisk utrustning till förlossningsavdelningen och till avdelningen för förtidigt födda barn på sjukhuset”, säger projektledaren Anders Svensson i Lindesbergs Rotaryklubb - en av de medverkande klubbarna som för närvarande har ansvaret för projektet. Projektledare Inese Priedniece, Riga RC fäster här Rotaryloggan på skänkt utrustning.

”Det råder ett tufft ekonomiskt läge i Lettland, inte minst på landsbygden, och det är mycket svårt för sjukhuset att få medel för att köpa modern utrustning. Personalen på sjukhuset har full kunskap i sina professioner, men saknar i stor utsträckning modern utrustning. Därför är detta Rotary-bidrag till modern teknisk utrustning av stor vikt för sjukhuset i Jekabpils”, förklarar Anders Svensson.

Samarbete mellan flera Rotary-klubbar

Grunden för projektet är ett samarbete mellan Rotaryklubbar i Örebroregionen och Riga Rotaryklubb som startade 2005. Samarbetet har projektnamnet R10 och årets projekt är det 10:e i ordningen.

Planeringen av projektet har pågått under hela hösten. Nu har projektet fått godkänt från Rotary Foundation i USA. Därmed kunde projektet formellt beställa den utrustning som varit upphandlad sedan tidigare. Efter några veckors leveranstid väntar installation och utbildning.

I maj kommer ett antal rotarianer att åka till Lettland för att på plats i Jekabpils kontrollera att projektet genomförts på ett planerat sätt. Rotary Foundation kräver både delrapporter och en omfattande slutrapport för projektet.

”Inom Rotary är vi mycket noga med att alla projekt är långsiktiga och att det är väl dokumenterat hur utrustningen sköts och underhålles samt att all berörd personal får löpande utbildning”, förklarar Anders Svensson.

I maj 2017 avslutades det första projekt mot samma sjukhus. Då köptes utrustning för 400 000 kr, helt inriktat mot avdelningen för förtidigt födda barn. Med hjälp av modern utrustning bidrar Rotary till att rädda liv på många för tidigt födda och hjälper många för tidigt födda att överleva utan bestående handikapp.

Målet var 60 000 USD – det blev 125 000 USD

Ambitionen för årets projekt var att komma upp till minst 60 000 USD. När detta passerades så sattes ny målsättning på 100 000 USD. bl a med anledning av att Lettland i år fyller 100 år. Att man nu har lyckats komma upp till 125 000 USD är till stor del Riga Rotaryklubbs projektledare Inese Priednieces förtjänst. Hon har lyckats engagera Rotary- klubbar i bland annat USA, Holland och Litauen.

Rotary Foundation är Rotarys hjälporganisation och satsar årligen ca 800 miljoner SEK i hjälpprojekt över hela världen. Varje år satsar man dessutom drygt 1 000 miljoner SEK på att vara en av fyra stora aktörer som arbetar för att utrota polion i världen, ett arbete som pågått i många år. Bill och Melinda Gates Foundation är en stor supporter av denna satsning som Rotary gör och skänker årligen dubbla beloppet.

Anders Svensson
Rotary 2340
Ordförande TRF kommittén