Röda Korset

måndag 6 februari 2023 11:45-13:10, Lindesbergs Stadshotell, Kungsgatan 24, 71130 Lindesberg, Sverige

Irja Gustavsson kommer och berättar om Röda Korset i Lindesbergs kommun.

Humanitet, Opartiskhet, Neutralitet, Självständighet, Frivillighet, Enhet, Universalitet

Röda Korsets verksamhet i Lindesberg är omfattande. Vår övergripande vision är att Röda Korsets Lindesbergskrets och mötesplats i second handbutiken på Järnvägsgatan 12 i Lindesberg skall vara synlig och välkänd i Lindesbergs kommun. Invånarna ska veta vart de ska gå när de behöver vårt stöd eller vill engagera sig i Lindesbergskretsens arbete.